content-power.jpg

Powertraject

Het powertraject werd samen met onze technische coaches ontwikkeld en is gericht op schoolverlaters en mensen die hun loopbaan willen heroriënteren naar de software ontwikkeling.

Zij worden bij ons klaargestoomd voor een rol als junior developer, waarbij we zowel aandacht geven aan de technische kennis en ervaring, als aan de soft skills waarmee ze bij onze klanten het verschil kunnen maken.

Het traject is reeds zeer succesvol gebleken, is een belangrijke troef in ons aanbod en maakt dan ook integraal deel uit van onze werking.

Selectie

Onze kandidaten worden geselecteerd volgens een geijkte procedure, waarin zowel de technische vaardigheden als de soft-skills geëvalueerd worden. Hierin gaan we zorgvuldig te werk.

Na een eerste verkennend gesprek volgen twee testen waarbij het werkgedrag en het leervermogen gemeten worden. Dit geeft ons ook een beeld van hoe we de kandidaat optimaal kunnen begeleiden doorheen het traject.

Vervolgens brengen we de huidige kennis en ervaring in kaart als inschatting van de benodigde inzet van zowel de kandidaat als onze coaches. Op basis van deze informatie wordt beslist over eventuele aanwerving.


Participatie

Wanneer er reeds van bij de start van de opleiding interesse is vanuit onze klanten, passen wij het opleidingstraject aan. We proberen dat traject dan zo nauw mogelijk aan te doen sluiten bij de toekomstige omgeving van de nieuwe collega, en in samenwerking met de klant te zorgen voor een naadloze overgang van opleiding tot de eerste opdracht.


Coaching

Onze technische coaches en loopbaancoach volgen de collega’s in het power traject nauwgezet. Er is een continue evaluatie ten opzichte van de planning in het opleidingstraject.


In samenspraak met de coaches en eventueel de toekomstige opdrachtgever wordt een traject uitgestippeld dat onze nieuwe collega klaarstoomt voor een eerste stap in de wereld van de consultancy.
Dit traject kan boeken, online resources, doelgerichte opdrachten en externe opleidingen omvatten.

Training


Om de effectiviteit van onze opleiding maximaal te benutten en onze collega’s een duwtje in de rug te geven bij de start van hun carrière, vragen wij van hen om zich te certifiëren in het domein van hun opleiding. Hierbij gaat het om het afleggen van een examen bij een officiële instantie van bij voorbeeld Microsoft .Net, Java of Spring.

Certificatie